Popis je prazan

ITVDesk 1.90 pušten

ITV Desk je još sigurniji s novim opcijama, Nevidljivi način rada (Ctrl + I).
Nevidljivi način se sada može koristiti sa StartUp Skrivenim načinom rada.
Opcija prevencije odlazaka Win u stanje mirovanja.
Opcija prevencije ukljucivanja ScreenSaver-a.
Optimizacija koda.