Popis je prazan

ITV Desk 1.80 pušten

Podrška za računala s većim brojem priključenih monitora.
Manipulacija provjere autentičnosti (podržan se veći broj NVR uređaja).
Dodana podrška za API opcija RTSP-a.
Popravljeni nedostaci.
Optimiziran RTSP CLIENT funkcija.
Optimizacija koda.

itvdesk autorizacija korisnika na onvif

podrska vise monitora onvif na NVR