Popis je prazan

ITV Desk v1.0 pušten

Dodana opcija zaštite aplikacije,
Dodana opcija automackog skrivanja aplikacije pri startu,
Dodana opcija automackog pokretanja,
Audio opcija G.711U,
Dodan probni period od 7 dana,
Novo grafičko sučelje,
Popravljeni uočeni nedostaci.